Paubaya Lyrics

The song “Paubaya” by Filipino singer-songwriter Moira Dela Torre is a heart-wrenching ballad about letting go of a past love. The lyrics are simple yet profound, and the chords are simple yet emotive. The song is sure to resonate with anyone who has ever loved and lost.

Paubaya Lyrics and chords

The song “Paubaya” by Filipino singer-songwriter Moira dela Torre is a heart-wrenching ballad about the pain of letting go. The lyrics are written in first person, from the perspective of someone who is desperately in love with someone who is about to leave. The song is suffused with sadness and regret, as the narrator realizes that their love is not enough to keep the other person from leaving.

The lyrics of “Paubaya” are incredibly moving, and they perfectly capture the pain of losing someone you love. The song is sure to resonate with anyone who has ever experienced heartbreak.

Lyrics

Saan nagsimulang magbago ang lahat?
Kailan no’ng ako’y ‘di na naging sapat?
Ba’t ‘di mo sinabi no’ng una pa lang?
Ako ang kailangan, pero ‘di ang mahal
Saan nagkulang ang aking pagmamahal?
Lahat ay binigay nang mapangiti ka lang
Ba’t ‘di ko nakita na ayaw mo na?
Ako ang kasama, pero hanap mo siya
At kung masaya ka sa piling niya
Hindi ko na ‘pipilit pa
Ang tanging hiling ko lang sa kanya
Huwag kang paluhain at alagaan ka niya
Saan natigil ang pagiging totoo
Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako?
Ba’t ‘di mo inamin na mayro’ng iba?
Ako ang kayakap, pero isip mo siya
At kung masaya ka sa piling niya
Hindi ko na ‘pipilit pa
Ang tanging hiling ko lang sa kanya
Huwag kang paluhain at alagaan ka niya
Ba’t ‘di ko naisip na mayro’ng hanggan?
Ako ‘yong nauna, pero siya ang wakas
At kita naman sa ‘yong mga mata
Kung bakit pinili mo siya
Mahirap labanan ang tinadhana
Pinapaubaya, pinapaubaya
Pinapaubaya ko na sa kanya

Paubaya Lyrics English Version

Where did it all start to change?
Saan nagsimulang magbago ang lahat?

When have I not been good enough?
Kailan no’ng ako’y ‘di na naging sapat?

Why didn’t you say that before?
Ba’t ‘di mo sinabi no’ng una pa lang?

I am what is needed, but not the expensive one
Ako ang kailangan, pero ‘di ang mahal

Where is my love lacking?
Saan nagkulang ang aking pagmamahal?

Everything is given when you just smile
Lahat ay binigay nang mapangiti ka lang

Why didn’t I see that you don’t want to?
Ba’t ‘di ko nakita na ayaw mo na?

I am the companion, but find him
Ako ang kasama, pero hanap mo siya

And if you are happy with him
At kung masaya ka sa piling niya

I won’t insist anymore
Hindi ko na ‘pipilit pa

All I want is for him
Ang tanging hiling ko lang sa kanya

Don’t bother and he will take care of you
Huwag kang paluhain at alagaan ka niya

Where realism stops
Saan natigil ang pagiging totoo

Whenever it is mentioned that you love me?
Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako?

Why don’t you admit that there are others?
Ba’t ‘di mo inamin na mayro’ng iba?

I’m the hug, but think of him
Ako ang kayakap, pero isip mo siya

And if you are happy with him
At kung masaya ka sa piling niya

I won’t insist anymore
Hindi ko na ‘pipilit pa

All I want is for him
Ang tanging hiling ko lang sa kanya

Don’t bother and he will take care of you
Huwag kang paluhain at alagaan ka niya

Why didn’t I think there was an end?
Ba’t ‘di ko naisip na mayro’ng hanggan?

I was the first, but he was the last
Ako ‘yong nauna, pero siya ang wakas

And I see it in your eyes
At kita naman sa ‘yong mga mata

Why you chose him
Kung bakit pinili mo siya

It’s hard to resist destiny
Mahirap labanan ang tinadhana

Tolerated, tolerated
Pinapaubaya, pinapaubaya

I let him go
Pinapaubaya ko na sa kanya