Lirik Lagu Semata Wayang oleh Ayu Setiati

Lirik Lagu Semata Wayang oleh Ayu Setiati

Dingehang beli tusing lakar ngidang

dingehang beli tusing lakar ngidang

yening tanpa beli

hoo uhoo��. huooo

mekita jani ada adi dini

menyarengin beli

sebilang wai, rindu ne tan kadi

tuah ken adi

pre Reff :

diolas de megedi

ngalahin dewek tyang

diolas de megedi

de taen ngelempasin tresna

Reff :

tresnan tyang semata wayang